Muurschilderingen Sharina steunt RODE NEUZENDAG 2018

In samenwerking met jouw klas organiseren we een heuse SCHILDERDAG incl. verkoop ten voordele van jongeren met psychische problemen en het mentaal welzijn van jongeren op school.

 

Elke dinsdag van oktober 2018 kom ik langs bij in het totaal max 4 scholen. Wees dus snel want plaatsen zijn beperkt! 
Je kan per school meerdere klassen inschrijven voor de schilderdag.

Let wel op; voorzie per +/- 25 leerlingen een leerkracht voor extra begeleiding.
Muurschilderingen Sharina zal aanwezig zijn met 1 extra begeleider.

 

De leerlingen kunnen kiezen uit verschillende technieken om hun eigen kunstwerkje te maken!  Alle benodigde materialen worden voorzien door Muurschilderingen Sharina. Je hoeft dus zelf geen aankopen te doen.

Na een creatieve dag vol plezier gaan alle gemaakte kunstwerkjes in een verkoop. Deze worden per klas verkocht aan de ouders, familie, leerkrachten, directie en/of buurtbewoners... 

 

De verkoop kan georganiseerd worden door een middag/avond te organiseren op school of via een online verkoop platform waar er kan geboden worden op de werken.

 

Om dit te promoten naar de ouders toe kan u via muurschilderingen Sharina promotiefolders verkrijgen die jullie kunnen meegeven aan de leerlingen.

 

Alle opbrengsten worden midden november verzameld en gaan uiteraard integraal naar RODE NEUZENDAG 2018! 

Als kers op de taart....

De klas die het meeste heeft ingezameld tijdens de veiling van de kunstwerkjes ontvangt een
GRATIS MUURSCHILDERING op een muur naar keuze binnen de school.
Dit kan zowel in het eigen klasje, een gemeenschappelijke hal of op de speelplaats zijn. 

 

De winnaar zal geselecteerd worden aan de hand van het gemiddelde percentage per leerling.

Zo hebben ook de kleinere klasjes de kans om te winnen. 


Voorstel indeling schilderdag

* Tijden kunnen verschillen naar gelang de lesuren en speeltijden van de school.

Wanneer je een grotere groep inschrijft splitsen we de leerlingen op in 2 groepen, zo kan er geschilderd worden met groep 1 voor de middag en groep 2 schildert na de middag.
Wanneer je een kleinere groep inschrijft kan u kiezen om te schilderen in de voor of namiddag. Je kan natuurlijk ook kiezen voor een volledige dag vol schilderplezier gevolgt met creatieve spelletjes.

07u00 - 09u00 ; Aankomst Muurschilderingen Sharina en het klaarzetten van alle benodigde materialen per schildertechniek in de daarvoor voorziene ruimte. 
09u00 - 10u30 ; START GROEP 1

Verdeling van de leerlingen per techniek, algemene uitleg en voorwoord, start kunstwerkjes.
10u30 - 10u45SPEELTIJD
10u45 - 12u00 ;  Heropstart en afwerken van de leerlingen hun kunstwerkjes.
12u00 - 13u00MIDDAGPAUZE
13u00 - 14u30 ;  START GROEP 2 

Verdeling van de leerlingen per techniek, algemene uitleg en voorwoord, start kunstwerkjes.
14u30 - 14u45SPEELTIJD
14u45 - 15u30 ;  Heropstart en afwerken van de leerlingen hun kunstwerkjes.


Verkoop op school of online verkoop

 

VERKOOPDAG OP SCHOOL
Wanneer u kiest voor een verkoopsdag op de school, worden alle kunstwerkjes tentoongesteld. U kan hiervoor een dag in het weekend of een avond in de week organiseren. Hierbij worden de ouders, familie, leerkrachten, directie en/of buurtbewoners uitgenodigd om langs te komen op de school. Indien u graag een verkoopdag/avond organiseert kan u dit aanduiden in het inschrijvingsformulier.

ONLINE VERKOOP 

Het verkoopsplatform staat gelinkt aan de website van muurschilderingensharina.be via een online webshop. In deze webshop zal u per categorie allereerst de school en vervolgens de klas kunnen terugvinden. Om de privacy van de kinderen te bewaren worden er bij de werken geen namen geplaatst. Op de schilderdag worden er van alle werkjes professionele foto's genomen en op de webshop geplaatst. U kan zich zowel opgeven voor de verkoopdag als voor de online verkoop via het inschrijvingsformulier.

 


Voorbereidingen voor de school/leerkracht

Als school/leerkracht hoef je zelf niets te bekostigen of materiaal te voorzien.

Het enige wat je als voorbereidingen dient te treffen is om een ruimte (bij voorkeur een turnzaal of een andere grote polyvalente ruimte) te voorzien met tafels en stoelen voor het aantal leerlingen dat u heeft ingeschreven voor de schilderdag. U kan deze ruimte best minstens één dag voor de schilderdag klaar zetten.

Per 25 leerlingen dient er 1 leerkracht aanwezig te zijn. Dit om voldoende begeleiding te kunnen voorzien voor de leerlingen.

Er dient in de ochtend om 07u00 iemand aanwezig te zijn op de school om muurschilderingen Sharina toegang te geven tot de ruimte waar de schilderdag zal plaatsvinden.

 

Voor de verkoop van de kunstwerkjes dient er een voormiddag (in het weekend) of avond georganiseerd te worden. Dit zal bij inschrijving verder besproken worden. 


Inschrijvingsformulier

Indien u via onderstaand formulier meerdere klassen uit je school wenst in te schrijven,
gelieve in het commentaar gedeelte een onderverdeling te maken van de klassen en het aantal leerlingen!

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.

Voor meer informatie omtrent RODE NEUZENDAG 2018:
https://www.rodeneuzendag.be/